Kun je meer halen uit de polikliniekrapportage?

Een basis polikliniekrapportage bestaat uit tellingen van het aantal consulten; gesplitst in eerste consulten en herhaalconsulten. De verhouding daartussen levert de herhaalfrequentie. In een verdiepingsrapport is vaak het aantal consulten per uitvoerende terug te vinden. Er zijn meer mogelijkheden om informatie weer te geven, vaak al met de beschikbare data. Verschillende artsen hebben mij gevraagd om meer details, hieronder wat voorbeelden.

Meer dan alleen een herhaalfrequentie

De herhaalfrequentie zegt natuurlijk iets over de werkwijze op de polikliniek. Per type behandeling is de herhaalfrequentie hoger of lager. Chronische patiënten versus niet chronisch maakt een wereld van verschil. Bijvoorbeeld bij de polikliniek kinderoncologie , daar was een herhaalfrequentie van ongeveer 30. Een verdere analyse liet zien dat patiënten jaren onder consult waren. Een goede aanvulling op de herhaalfrequentie bleek het aantal bezoeken per unieke patiënt. De verdeling van het aantal bezoeken per patiënt is goed weer te geven in een histogram.

Relatie tot behandeling / operatie

Interessant is ook het aantal consulten voor patiënten die bijvoorbeeld wel of niet op de operatiekamer komen. Bij een snijdende polikliniek bleek dat 60% van de consulten voor niet operatieve patiënten waren. Met deze informatie kan  per arts vergeleken worden hoeveel pre- en postoperatieve consulten nodig zijn.

Timing…!

Met de consult uitvoeringsdatum is het ook goed mogelijk om allerlei rapportages over timing te maken. De eerste slag is het aantal consulten op de weekdagen, handig voor roosteren en planning. Interessanter is de tijd tussen consulten. Hoe lang zit er gemiddeld tussen een eerste consult en het daaropvolgend herhaalconsult? En hoeveel tijd tussen het eerste consult en bijvoorbeeld de operatie die daarop volgt? En hoe snel komt een patiënt na die operatie weer terug op de polikliniek? Fijn voor patiënten als hier vooraf al een indicatie van de behandelduur gegeven kan worden.

Aan de slag!

Bovenstaande is uitgewerkt in een Excel document wat voor iedereen beschikbaar is. Aanvullingen en vragen zijn welkom!  Klik om het rapport te downloaden.