WKZ, kinder intensive care

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis gaat in de toekomst nieuwbouw uitvoeren. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het nieuw te bouwen kinderoncologisch ziekenhuis (Prinses Maxima Centrum). De afdeling Kinderintensive Care heeft mij gevraagd scenario’s uit te werken die rekening houden met allerlei toekomstige situaties. De scenario’s moesten als uitkomst geven wat de consequenties en mogelijkheden zijn met betrekking tot het aantal benodigde bedden en personeel en wat de effecten zijn voor de verschillende deeldisciplines (bijvoorbeeld Cardiologie).