Over

Primaire processen verbeteren is mijn ding. In mijn hobby’s en in mijn werk komt dat verbeteren terug. Ik heb diverse roeiers en roeiploegen gecoacht tot aan Olympisch niveau. Bij topsport bleek het belangrijk om te focussen op de grote verbeteringen in plaats van kleine triviale punten, voor primaire processen geldt vaak hetzelfde.

Mijn eerste baan was kwaliteitscoördinator in de chemie, als snel vond ik dat kwaliteit een onderdeel van de normale bedrijfsvoering moest zijn. Boven aan mijn lijstje stond dan ook mijn baan overbodig te maken. Dit is gelukt door zo veel mogelijk taken over te dragen aan de primaire processen en de ruimte te gebruiken voor diverse verbeterprojecten.

Daarna ben ik als adviseur werkzaam geweest bij diverse zorginstellingen en heb mij vooral bezig gehouden met het verbeteren van poli’s, verpleegafdelingen, OK’s, IC’s en ook de medisch ondersteunende afdelingen. Binnen het bureau waar ik werkte, werd ik verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en heb ik mij gericht op het verbeteren van de interne bedrijfsvoering waaronder financiën, HRM en ICT.

Ik ben sterk analytisch ingesteld. Het lukt mij vaak om complexe processen of knelpunten eenvoudig inzichtelijk te maken en tot werkbare verbeteringen te komen.