Radboudumc KNO

De afdeling KNO van het Radboudumc wil vooruitstrevend sturen op zorgpaden. Met onder andere value based healthcare als streven.

De huidige werkwijze per patiëntgroep is in kaart gebracht met processmining. De gewenste werkwijze wordt bepaald door betrokken zorgprofessionals en geïmplementeerd in Epic en in de taken van betreffende medewerkers. Elk team krijgt relevante stuurinformatie waarmee effectief bijgestuurd kan worden.

Positieve bijeffecten zijn een reductie van administratieve last, verhoging van effectiviteit van de zorg en betere communicatie van verwachtingen richting patiënten.