WKZ, gezinskamers

In 2020 wil het Wilhelmina Kinderziekenhuis 23 gezinskamers waar moeder en kind kunnen verblijven na de bevalling. Zowel de kraamafdeling als de medium care afdeling gaan over naar deze nieuwe gezinskamers.

Dit vraagt een nieuwe werkwijze met een ander team op de afdelingen. Met een projectteam hebben we begin 2018 vastgesteld welke personele formatie nodig is in de nieuwe situatie. De daaropvolgende tijd kan gebruikt worden voor opleiding, verdere uitwerking van de werkprocessen en het werven nieuwe medewerkers.