AMC

AMC

Het moeder- & kindcentrum van het AMC had honderden weigeringen voor verloskunde en de afdeling Neonatologie had regelmatig te weinig plek voor nieuwe patiëntjes. De afstemming tussen de betrokken afdelingen was beperkt. Binnen de afdelingen afzonderlijk en de afdelingen als geheel zijn verschillende teams samengesteld. Deze teams is het gelukt om diverse veranderingen door te voeren met als netto resultaat ruim € 2mln extra inkomsten. Ik was verantwoordelijk voor het onderdeel bedrijfsvoering (capaciteit ,  patiëntenlogistiek, analyse, business cases etc.).