Klanten

SimTec

Simtec Medical is gespecialiseerd in het stroomlijnen van processen binnen instellingen van de gezondheidszorg met een focus op ziekenhuizen. Met dashboards kunnen artsen continu inzicht hebben in de eigen werkwijze en hierop continu bijsturen.

Thebe

Het ontbrak aan een goede afstemming over voldoende artsenbezetting tussen artsen onderling en het secretariaat. Als projectleider heb ik interviews gehouden en met de uitkomsten daarvan is een verbeterd roostersysteem ingericht, een workshop ten bate van hernieuwde afspraken en een verbeterde samenwerking tussen de personen onderling. Het werkt naar volle tevredenheid volgens artsen, leidinggevende en […]

AMC

AMC

Het moeder- & kindcentrum van het AMC had honderden weigeringen voor verloskunde en de afdeling Neonatologie had regelmatig te weinig plek voor nieuwe patiëntjes. De afstemming tussen de betrokken afdelingen was beperkt. Binnen de afdelingen afzonderlijk en de afdelingen als geheel zijn verschillende teams samengesteld. Deze teams is het gelukt om diverse veranderingen door te […]

WKZ, kinder intensive care

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis gaat in de toekomst nieuwbouw uitvoeren. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het nieuw te bouwen kinderoncologisch ziekenhuis (Prinses Maxima Centrum). De afdeling Kinderintensive Care heeft mij gevraagd scenario’s uit te werken die rekening houden met allerlei toekomstige situaties. De scenario’s moesten als uitkomst geven wat de consequenties en mogelijkheden zijn met […]

Radboudumc KNO

De afdeling KNO van het Radboudumc wil vooruitstrevend sturen op zorgpaden. Met onder andere value based healthcare als streven. De huidige werkwijze per patiëntgroep is in kaart gebracht met processmining. De gewenste werkwijze wordt bepaald door betrokken zorgprofessionals en geïmplementeerd in Epic en in de taken van betreffende medewerkers. Elk team krijgt relevante stuurinformatie waarmee […]

Health deal chronische pijn

In meerdere regio’s in Nederland wordt de health deal chronische pijn geïmplementeerd. De regio’s help ik bij het vaststellen van de business cases en inzicht in de huidige werkwijze van de betreffende regio in vergelijk met landelijke patronen. Uiteindelijk is de wens om de implementatie te monitoren en te evalueren.

WKZ, gezinskamers

In 2020 wil het Wilhelmina Kinderziekenhuis 23 gezinskamers waar moeder en kind kunnen verblijven na de bevalling. Zowel de kraamafdeling als de medium care afdeling gaan over naar deze nieuwe gezinskamers. Dit vraagt een nieuwe werkwijze met een ander team op de afdelingen. Met een projectteam hebben we begin 2018 vastgesteld welke personele formatie nodig […]

Logo SHoKo

ShoKo huisartsenpost

De huisartsenpost maakte periodieke rapportages uit diverse systemen. Deze rapportages kostten het secretariaat meerdere dagen werk. De rapportages zijn geautomatiseerd en de tijdsbesteding gereduceerd tot een tiental minuten. Het secretariaat kreeg daardoor meer ruimte voor andere taken.

Radboudumc Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie wilde de werkwijze van de polikliniek verbeteren. Om dit te realiseren zijn de planning, de werkprocessen, de patiëntenplanning en spreekuurondersteuning aangepast zodat de werkwijze van de polikliniek meer aansluit bij de gangbare werkwijze in het Radboudumc. Later volgde een aanvullende vraag. Als projectleider heb ik geholpen bij de optimalisatie van de inzet […]

VGGM, jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg valt binnen de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden. De Jeugdgezondheidszorg betreft consultatiebureaus en schoolartsen. De planning van consultatiebureaus heb ik helpen te centraliseren. Daarnaast diverse werkzaamheden gedaan rondom de capaciteitsplanning van consultatiebureaus.

Radboudumc Verkoop

De afdeling verkoop help ik bij de analyses voor de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Daarnaast heb ik een standaardrapportage opgezet voor diepgaande inzichten in prijs en aantallen per zorgverzekeraar.

WKZ, polikliniek verloskunde

Als projectleider herinrichting polikliniek verloskunde heb ik geholpen bij onder andere  het optimaliseren registraties en is de zorgvraag beter in balans met het zorgaanbod. De planning van afspraken is aangepast zodat patiënten vaker op het juiste moment gezien kunnen worden. De besturing van de capaciteit van de polikliniek is verbeterd.

Radboudumc medische microbiologie

De afdeling medische microbiologie wilde zowel de communicatie met klanten als de communicatie binnen de afdeling verbeteren. Na interviews, observaties en het uitvoeren van metingen heb ik een advies ontwikkeld om de communicatie zowel intern als extern te verbeteren.

Total Care Wagonmanagement

TCWM beheert duizenden treinwagons en zijn flink gegroeid. Er was behoefte aan een beter overzicht zodat de dienstverlening aan klanten beter werd. Met behulp van Qlikview heb ik diverse overzichten gemaakt zodat sneller gestuurd kon worden op afwijkingen. De hoeveelheid beschikbare wagons is gestegen van 90% naar 97%, de klant heeft direct overzicht over welk […]

patientline

PatientLine

PatientLine wilde een heroriëntering van het bedrijf. Een compleet overzicht ontbrak. Met behulp van Qlikview is een totaal dashboard gemaakt, medewerkers getraind in gebruik. Er zijn hierdoor gerichte beslissingen genomen. Een besparing van zo rond de € 1 mln is in gang gezet naar aanleiding van de overzichten. Integrale sturing is ingericht.

Cementbouw

Cementbouw

Cementbouw heeft een nieuw ERP systeem geïmplementeerd. Met behulp van Qlikview zijn overzichten gemaakt van productie en verkoop. Deze informatie is vertaald naar het nieuwe systeem en daarin toegepast. Daaropvolgend heb ik geholpen om het facturatieproces te versnellen.