Klanten

Total Care Wagonmanagement

TCWM beheert duizenden treinwagons en zijn flink gegroeid. Er was behoefte aan een beter overzicht zodat de dienstverlening aan klanten beter werd. Met behulp van Qlikview heb ik diverse overzichten gemaakt zodat sneller gestuurd kon worden op afwijkingen. De hoeveelheid beschikbare wagons is gestegen van 90% naar 97%, de klant heeft direct overzicht over welk […]

patientline

PatientLine

PatientLine wilde een heroriëntering van het bedrijf. Een compleet overzicht ontbrak. Met behulp van Qlikview is een totaal dashboard gemaakt, medewerkers getraind in gebruik. Er zijn hierdoor gerichte beslissingen genomen. Een besparing van zo rond de € 1 mln is in gang gezet naar aanleiding van de overzichten. Integrale sturing is ingericht.

AMC

AMC

Het moeder- & kindcentrum van het AMC had honderden weigeringen voor verloskunde en de afdeling Neonatologie had regelmatig te weinig plek voor nieuwe patiëntjes. De afstemming tussen de betrokken afdelingen was beperkt. Binnen de afdelingen afzonderlijk en de afdelingen als geheel zijn verschillende teams samengesteld. Deze teams is het gelukt om diverse veranderingen door te […]

SimTec

Simtec Medical is gespecialiseerd in het stroomlijnen van processen binnen instellingen van de gezondheidszorg met een focus op ziekenhuizen. Met dashboards kunnen artsen continu inzicht hebben in de eigen werkwijze en hierop continu bijsturen.

WKZ

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis gaat in de toekomst nieuwbouw uitvoeren. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het nieuw te bouwen kinderoncologisch ziekenhuis (Prinses Maxima Centrum). De afdeling Kinderintensive Care heeft mij gevraagd scenario’s uit te werken die rekening houden met allerlei toekomstige situaties. De scenario’s moesten als uitkomst geven wat de consequenties en mogelijkheden zijn met […]

Thebe

Het ontbrak aan een goede afstemming over voldoende artsenbezetting tussen artsen onderling en het secretariaat. Als projectleider heb ik interviews gehouden en met de uitkomsten daarvan is een verbeterd roostersysteem ingericht, een workshop ten bate van hernieuwde afspraken en een verbeterde samenwerking tussen de personen onderling. Het werkt naar volle tevredenheid volgens artsen, leidinggevende en […]

Cementbouw

Cementbouw

Cementbouw heeft een nieuw ERP systeem geïmplementeerd. Met behulp van Qlikview zijn overzichten gemaakt van productie en verkoop. Deze informatie is vertaald naar het nieuwe systeem en daarin toegepast. Daaropvolgend heb ik geholpen om het facturatieproces te versnellen.